Mentenanța planificată a sistemelor HVAC

Întreținerea preventivă planificată a HVAC (IPP) sau mentenanța planificată cuprinde un număr de verificări de service al ansamblului instalațiilor și echipamentelor de încălzire, ventilație si aer condiționat, pentru a confirma funcționarea corectă a acestora.Elementele instalației și echipamentele dintr-un sistem HVAC includ încălzirea, ventilația și aerul condiționat, precum și sistemele de conectare, cum ar fi serviciile de apă și sistemele de management al energiei clădirilor.Mentenanța preventivă planificată a HVAC și verificările de service includ:
  • verificarea funcționării eficiente,
  • măsuri de sănătate și siguranță,
  • examinarea componentelor critice,
  • inspecția adecvată și analiza parametrilor de funcționare, cum ar fi zgomotele și vibrațiile.
Întreținerea este importantă în măsura în care sistemele sunt verificate pentru a nu se deteriora și pentru a nu pune oamenii sau operațiunile comerciale în pericol – protejând valoarea clădirii dumneavoastră.Programarea mentenanței se efectuează în conformitate cu recomandările producătorului și în concordanță cu cerințele specifice propriei afaceri.Întreținerea HVAC  trebuie făcută de ingineri de service, instruiți și certificați pentru a efectua toate lucrările folosind echipamente de protecție individuală.Pentru realizarea întreținerii preventive periodice, inginerii noștri de service  furnizează managerilor  clădirii sau altor persoane delegate, informări clare privind metodele de lucru și efectuează o evaluare a riscurilor asociate instalației. Acestea documentează pericolele specifice locului, riscurile de lucru și măsurile de control asociate acestora.În mod ideal, istoricul activității ar trebui să fie înregistrat într-un sistem computerizat de gestionare a întreținerii pentru ușurarea recuperării înregistrărilor. În caz contrar, trebuie creat un jurnal de bord, cu înregistrări păstrate pentru a respecta standardele din industrie.Un sistem computerizat de gestiune oferă, de asemenea, transparență în asigurarea faptului că sunt taxate doar orele de lucru ale inginerilor asociate anumitor lucrări.

Beneficiile întreținerii periodice preventive HVAC

Avantajele realizării întreținerii periodice sunt multiple.1. Creșterea fiabilității instalațieiIPP oferă dovada bunei funcționări a instalațiilor, protejând investiția dumneavoastră. De asemenea, identifică reparațiile care ar putea fi necesare înainte de producerea unei avarii, asigurând durata maximă de funcționare a instalației, oferindu-vă liniște și confort. Beneficiile includ, de asemenea, un aer mai curat de la ventilație și aer condiționat, important de luat în seamă mai ales în condițiile actuale , utilizarea echipamentelor de control și condiții sporite de confort.2. ConformitateRespectarea tuturor cerințelor legale și de sănătate și siguranță. Această conformitate va contribui, de asemenea, în cazul auditurilor efectuate.3. Eficiența energeticăOptimizarea eficienței prin funcționarea armonioasă a sistemului HVAC și a serviciilor de apă conectate și a instalației la sistemele de management al energiei pentru clădiri ( BEMS ). Un sistem bine echilibrat care funcționează la niveluri optime poate evidenția pierderile și poate oferi un control mai atent al mediului de lucru.

Implicațiile lipsei IPP

Sistemele HVAC care nu sunt întreținute prezintă un risc mai mare de defectare, din cauza lipsei de atenție sau a lipsei verificărilor periodice. Acest lucru poate duce la:1. Mărirea timpul de nefuncționareDefectarea sistemelor HVAC, serviciile de apă și BEMS pot duce direct sau indirect la afectarea lanțului de aprovizionare, al producției sau a operațiunilor comerciale ale societății dumneavoastră. Fără service și întreținere, operațiunile comerciale ar putea suporta perioade de nefuncționare nedorite pentru reparații, costându-vă bani și afectând reputația serviciului dumneavoastră.2. Condiții incomode – reclamații sporiteEste posibil ca sistemele neîntreținute să nu funcționeze în parametrii de proiectare pentru a satisface confortului ocupanților clădirii.Disconfortul crescut reclamat de din partea personalului, a clienților sau al vizitatorilor se pot transforma în probleme ce conduc la deteriorarea reputației dumneavoastră în rândul celor cu care păstrați relații comerciale.3. Sănătatea, siguranța și lipsa de conformitateLipsa atenției sau inconsecvența verificărilor de siguranță pot  provoca vătămări corporale sau deces, în special atunci când discutăm despre sistemele de apă, unde conductele sunt vulnerabile la boala legionarului. Componente necorespunzătoare sau lipsa unei întrețineri corecte la instalațiile electrice sau de gaz poate duce, de asemenea, la răniri grave sau la deces.

Stabilirea unui regim al IPP HVAC

Stabilirea IPP va presupune întocmirea unei liste de  a sistemelor HVAC necesar a fi verificate. Acest lucru va permite potențialilor furnizori de IPP să ofere o ofertă competitivă, luând în considerare în același timp cerințele operaționale specifice ale afacerii dumneavoastrăTerano Construct oferă serviciul de mentenanță planificată a sistemelor HVAC, tuturor companiilor din toate sectoarele ce folosesc sisteme locale de încălzire, răcire, ventilație, servicii de apă și gestionarea controalelor prin BEMS. Tipologia acestor  companii pot varia de la centre de date la spitale, de la clădiri de birouri la magazine cu amănuntul.

Abordarea Terano Construct

Abordarea Terano Construct față de mentenanța preventivă a sistemelor HVAC se bazează pe echipa de ingineri de service de încredere, multi-calificați, flexibili în ceea ce privește cerințele specifice de servicii ale dumneavoastră. Inginerii noștri de service au un nivel înalt de pregătire și formare, ceea ce ajută la rezolvarea problemelor de prima dată. Prin urmare, inginerii de servicii Terano Construct economisesc timp și bani pentru clienți noștri, reducând în același timp nevoia de reapelare defecțiuni.Terano Construct oferă, de asemenea, acoperire pentru apeluri de urgență în cazul acordurile contractuale de mentenanța preventiva planificata, asigurându-se că orice defecțiune critică pentru afacerea dumneavoastră este tratată cu prioritate, ori de câte ori se întâmplă.Contactați-ne pentru întreținerea preventivă a sistemelor HVAC pentru a vă sprijini la creșterea afaceri dumneavoastră.
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google