Prevenire și stingere incendiu

AUTORIZARE ISU
Servicii oferite pentru o bună securitate la incendiu

Obținerea avizului ISU și a autorizației ISU reprezintă o obligație legală dar ar putea fi literalmente o chestiune de viață sau de moarte.

Prevenire și stingere incendiu

Evoluția și inovațiile în domeniul materialelor de construcții au venit în întâmpinarea constructorilor care, pe baza experienței lor și lucrând cu produse revoluționare, pot face diferența între o clădire protejată la un posibil incendiu și una cu risc.

Identificând necesitatea specializării în acest domeniu al prevenirii și stingerii incendiului, echipa Terano a ajuns, în acest moment, să ofere soluții complete pe acest segment. Mai mult, a primit și autorizare IGSU, fapt care o transformă într-un partener cu atât mai important!

Pentru ca o construcție civilă sau industrială să fie protejată împotriva oricărei surse de incendiu, specialiștii noștri echipează clădirile cu sisteme de prevenție și stingere a incendiului conform reglementărilor tehnice și normelor specifice în vederea obținerii autorizării ISU.

Printre lucrările specifice pe care echipa Terano le realizează în vederea AVIZĂRII ISU, amintim:

  • Detecție incendiu;
  • Sisteme de stingere a incendiului (hidranți și sprinklere);
  • Etanșare antifoc a trecerilor diverselor instalații prin pereți;
  • Construire pereți rezistenți la foc;
  • Montare uși și ferestre rezistente la foc;
  • Ignifugarea materialelor combustibile;
  • Vopsitorii rezistente la foc pentru diverse structuri;
  • Sisteme de desfumare.