TITULARUL WEBSITE-ULUI

Titularul website-ului https://terano.ro este societatea TERANO CONSTRUCT SRL (sediul social în București, Bulevardul Basarabia nr. 256, București 030352, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numarul J40/4076/2008, având CUI  CUI 23438299, atribut fiscal RO.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Designul și conținutul website-ului https://terano.ro aparțin în exclusivitate Societății TERANO CONSTRUCT SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de utilizare a mărcilor ce apar pe website aparțin sau au fost licențiate, după caz, către TERANO CONSTRUCT SRL

DEFINIȚII

Site”, “acest site” si “Site-ul”  desemnează site-ul https://terano.ro.

„Vizitator” înseamnă orice persoana care accesează site-ul  https://terano.ro , indiferent de motiv.

„Utilizator” înseamnă o persoană fizică, care are sau obține acces la conținut, prin mijloacele de comunicare (spre exemplu formulare) puse la dispoziție de catre TERANO CONSTRUCT SRL (electronic) sau în baza unui acord de utilizare existent între TERANO CONSTRUCT SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Conținut” înseamnă:

  • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament digital;
  • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către TERANO CONSTRUCT SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informații legate de produsele, evenimentele, noutăţile, ofertele speciale, serviciile și/sau tarifele practicate de TERANO CONSTRUCT SRL într-o anumită perioadă.

„Cont” înseamnă secțiune din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite clientului/consumatorului accesul, vizualizarea, consultarea, evaluarea, interogarea informațiilor și transmiterea solicitării și care conține informații despre acesta.

„Formular de comunicare – solicitare” reprezintă un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre TERANO CONSTRUCT SRL și client, prin care acesta transmite Societății TERANO CONSTRUCT SRL intenția sa de a achiziționa produse/servicii sau a primi informări prin intermediul site-ului https://terano.ro.

„Date personale” – informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat. A se vedea Politica de confidenţialitate privind Datele Personale disponibilă online pe acest site.

ACCEPTAREA “TERMENILOR SI CONDITIILOR”.

Înainte de a naviga în website-ul https://terano.ro vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-ul https://terano.ro. Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină. În cazul în care nu doriți să acceptați acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați telefonic, pe email sau direct la adresa de mai sus.

Acest principiu al acceptării implicite nu se aplică cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am putea să le colectăm atunci când interacționăm cu dumneavoastră prin navigarea pe website, situații pentru care se aplică regulile speciale ce se găsesc în Politica de confidențialitateDespre cookies, sau Informare GDPR.

TERANO CONSTRUCT SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul website-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator / vizitator constituie un raspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Conținutul, astfel cum este definit, încluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a Societății Terano Construct SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau îndirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

Informațiile publicate pe site-ul https://terano.ro sunt informații de interes general despre TERANO CONSTRUCT SRL , produsele comercializate de partenerii săi, opiniile utilizatorilor despre produse cât și alte informații considerate de TERANO CONSTRUCT SRL ca fiind de interes pentru utilizatori şi/sau vizitatori.

TERANO CONSTRUCT SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site-ul https://terano.ro.

TERANO CONSTRUCT SRLîși rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.

COPYRIGHT

Continutul site-ului https://terano.ro  –  imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Societății TERANO CONSTRUCT SRL și/sau a furnizorilor săi care au autorizat-o sa îl foloseasca și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Așadar, folosirea în orice scopuri, fără acordul TERANO CONSTRUCT SRL, a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus poate fi sancționată conform legilor în vigoare.  Orice reproducere, publicare, descărcare, afișare, distribuție sau transmitere a unui text, a unei imagini, a unui grafic, a unui logo, a unei pictograme sau a oricărui aranjament al acestora, precum și orice cod sursă sau software asociat este interzisă pentru orice uz comercial sau public fără acordul prealabil scris al TERANO CONSTRUCT SRL sau al titularului dreptului de autor.

Orice adaptare, modificare, utilizare sau creație pornind de la materialul sau informațiile conținute pe acest site este interzisă pentru utilizare, alta decât cele în scopuri private și non-comerciale. În plus, sunteți de acord să utilizați acest site doar în scopuri legale.

Orice conținut, fișier, document, feedback, comentariu, sugestie, idee, date, informații, imagini, și, în general, orice materiale pe care le trimiteți site-ului https://terano.ro sau către TERANO CONSTRUCT SRL cu referire la acest site Web sau la utilizarea acestui site sau a oricărei parti sau secțiuni a acestuia („Conținutul utilizatorului”) este considerată neconfidențială și neprotejată. Ne rezervăm dreptul de a utiliza acest Conținut al utilizatorului în mod nelimitat, inclusiv, fără a se limita la: salvarea, stocarea, copierea, reproducerea, publicarea, postarea, transmiterea, distribuirea, afișarea, modificarea, traducerea, incorporarea în alte materiale și în orice mod comercial.

TERANO CONSTRUCT SRL va avea dreptul nelimitat de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici primite de TERANO CONSTRUCT SRL sub formă de Conținut al utilizatorului, pentru orice scop, inclusiv, fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor și serviciilor bazate pe astfel de informații și fără ca utilizatorul care a trimis, creat și/sau realizat conținutul relevant să aibă dreptul de a primi compensații. TERANO CONSTRUCT SRL vă invită astfel să nu ne trimiteți prin intermediul site-ului Web niciun conținut, obiect sau informație care ar putea intra în categoriile menționate anterior și/sau pe care le considerați confidențiale sau subiect al protecției prin drepturi de autor.

TERANO CONSTRUCT SRL își rezervă dreptul de a verifica întreg Conținutul trimis/încărcat/publicat de utilizator pe site și de a sterge, modifica sau respinge anumite articole trimise.

ACCES

  1. Accesul în website-ul terano.ro  este liber și nu necesită configurarea unui utilizator. Pentru cookies și identificatori online, date ce pot fi colectate și utilizate la simpla vizitare a website-ului, vă rugăm să vedeți Despre cookies și Opțiuni cookies.
  2. Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea de date cu caracter personal; pentru fiecare astfel de situație vă oferim informații cu privire la ce date colectăm, de ce și cum și în ce scop le prelucrăm – vă rugăm să consultați Informare GDPR.
  3. Pentru a înțelege modul în care prelucrăm date personale, a se consulta Politica de confidenţialitate disponibilă pe site.

Dacă veţi furniza date ireale sau ale unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, iar TERANO CONSTRUCT SRL are dreptul de a şterge contul astfel creat imediat ce va afla de situație.

TERANO CONSTRUCT SRL poate, fără nici o altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite justificarea atitudinii sale, să suspende sau să interzica accesul dumneavoastră la conținutul site-ului https://terano.ro sau doar la o parte a acestui conținut. În cazul in care administratorii site-ului vă vor interzice accesul, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

LEGĂTURI

Website-ul https://terano.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri și conținutul lor o poarta în intregime proprietarii acestora.

TERANO CONSTRUCT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

PARTENERI

Pentru întrebări referitoare la calitatea produselor și la orice nelamuriri referitoare la o anumită mărcă sau la un anumit produs, clientul se poate adresa reprezentantului respectiv.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

O parte din conținutul site-ului https://terano.ro, respectiv textele, serviciile oferite produsele sau caracteristicile lor tehnice, imaginile și simbolurile lor, este pusă la dispoziția noastră de producătorii și furnizorii parteneri. Din acest motiv, TERANO CONSTRUCT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate sau mentinuțe pe site.

TERANO CONSTRUCT SRL nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor postate de utilizatori referitor la produsele și serviciile comercializateîn schimb își asumă dreptul de a sterge (îndeparta) orice conținut care încalcă Termenii și Conditiile website-ul https://terano.ro sau care este în alt mod incompatibil cu scopul acestora. Cu toate acestea, TERANO CONSTRUCT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe website și postat de către utilizatori.

TERANO CONSTRUCT SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor si Condițiilor”.

TERANO CONSTRUCT SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționarii site-ului https://terano.ro precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea site-ului https://terano.ro are loc pe riscul dumneavoastră exclusiv și sunteți pe deplin responsabil pentru utilizarea de catre dumneavoastră a site-ului și a oricărui conținut al terților în legatură cu site-ul. TERANO CONSTRUCT SRL ia toate măsurile necesare pentru a reduce, în mod rezonabil posibil, riscul ca site-ul https://terano.ro și conținutul său să conțină viruși sau defecte. Cu toate acestea, TERANO CONSTRUCT SRL nu poate garanta că echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul sau orice date stocate sau create de echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul dumneavoastră (colectiv, „Echipament”) nu vor fi în niciun caz deteriorate, corupte, pierdute sau afectate altfel dacă accesați sau utilizați site-ul sau orice conținut. Sunteți responsabil pentru achiziționarea mijloacelor tehnologice, informatice si de telecomunicatii, precum și pentru dobândirea cunoștințelor necesare pentru accesarea și utilizarea site-ului web și a conținutului de pe site-ul nostru, precum și pentru costurile și cheltuielile aferente. În plus, TERANO CONSTRUCT SRL  nu garantează faptul că site-ul web sau orice conținut, serviciu sau funcție ale site-ului https://terano.ro vor funcționa neîntrerupt sau că orice defecte vor fi corectate sau că utilizarea site-ului va oferi rezultate specifice. Site-ul și conținutul sunt puse la dispoziție în modalitatea „ca atare” și în varianta disponibilă la momentul punerii la dispoziție. În plus, TERANO CONSTRUCT SRL nu își asumă nici o garanție, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la orice garanție de acuratețe, integralitate, îndeplinire a obligațiilor, comerciabilitate sau potrivire pentru un anumit scop.

FRAUDA

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A ȘTERGE, MODIFICA SAU ALTERA ÎN ORICE FEL CONȚINUTUL SITE-ULUI https://terano.ro  SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA ORICĂRUI SERVER CARE GĂZDUIEŞTE SITE-UL SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT UTILIZAT PENTRU FUNCȚIONAREA WEBSITE-ULUI VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE ȘI VA PUTEA AVEA DREPT CONSECINȚĂ ATRAGEREA RĂSPUNDERII AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE, PRECUM ȘI BLOCAREA TEHNICĂ A ACTIVITĂȚILOR FRAUDULOASE.

LEGE APLICABILĂ

Prezentele Termeni și Condiții sunt guvernate de legile din România. Orice litigiu izvorât în legatură cu acestea sunt de competența instanțelor române.

ÎN CAZUL îN CARE NU AGREAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE  MAI-SUS ARĂTATE VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAŢI SITE-UL https://terano.ro ȘI SĂ ÎNCHIDEȚI DE ÎNDATĂ PAGINILE DE WEB https://terano.ro.